Logg inn 
 • Søk: • NAF / Oppdrettskampanjen / NAF's valørliste / Valørliste - ajourført pr. april 2016  Right menu

  Akvaristiske Aktiviteter


  Valørliste - ajourført pr. april 2016

  Her er ny valørliste - med gjeldende valører for 2016.  Godkjente førstegangsoppdrett er ajourført fram til i dag,

  valorliste-2016 pr. 04.04.16

  Noen tips til de som ikke er vant til å søke i pdf-format:

  • Aller først i fila finner du en innholdsfortegnelse. Du kan trykke på en aktuell linje der, og blir ledet fram til der den aktuelle fiskegruppen begynner.

  • Aller enklest for å finne en bestemt art, er det å gå på menyen øverst i fila - trykke "Rediger" - velg "søk etter" eller bare "søk". Deretter kan du legge inn hele det latinske navner i søkefeltet, før du trykker på "Søk-knappen".

  • Du kan også legge inn bare deler av navnet og får da opp alle aktuelle alternativer hvor dette inngår - så kan du lete videre blant disse.