Valørliste - ajourført pr. april 2016

Her er ny valørliste - med gjeldende valører for 2016.  Godkjente førstegangsoppdrett er ajourført fram til i dag,

valorliste-2016 pr. 04.04.16

Noen tips til de som ikke er vant til å søke i pdf-format:

  • Aller først i fila finner du en innholdsfortegnelse. Du kan trykke på en aktuell linje der, og blir ledet fram til der den aktuelle fiskegruppen begynner.

  • Aller enklest for å finne en bestemt art, er det å gå på menyen øverst i fila - trykke "Rediger" - velg "søk etter" eller bare "søk". Deretter kan du legge inn hele det latinske navner i søkefeltet, før du trykker på "Søk-knappen".

  • Du kan også legge inn bare deler av navnet og får da opp alle aktuelle alternativer hvor dette inngår - så kan du lete videre blant disse.

eZ publish™ copyright © 1999-2005 eZ systems as