NAF's valørliste

Valørliste - ajourført pr. april 2016

Her er ny valørliste - med gjeldende valører for 2016.  Godkjente førstegangsoppdrett er ajourført fram til i dag,

valorliste-2016 pr. 04.04.16

eZ publish™ copyright © 1999-2005 eZ systems as