Førstegangsoppdrett

Oversikt over registrerte førstegangsoppdrett

Skjema for førstegangsoppdrett

Vedlagt skjema skal fylles ut i forbindelse med førstegangsoppdrett. Førstegangsoppdrett i Norge kan registreres også om oppdretter ikke er medlem i en akvarieklubb tilsluttet Norsk Akvarieforbund.

Innmelding og kontroll av oppdrettet skal likevel skje gjennom en akvarieklubb, og det er stilt krav til dokumentasjon,

eZ publish™ copyright © 1999-2005 eZ systems as