Melding om nytt klubbstyre

Etter klubbenes generalforsamling/årsmøte skal oversikt over det nye styret sendes NAF.

Det er viktig for NAF-styret å ha oppdatert oversikt over hele klubbstyre,t slik at vi vet hvilke personer vi skal ta kontakt med i de forskjellige tilfellene.

Opplysningene inngår i et felles register for hele NAF-styret og brukes både til kontakt med enkeltpersoner og til mailliste for utsendelse av felles informasjon. Vi ønsker å nå ut til hvert enkelt styremedlem når vi sender ut informasjon på mail!

Det er til stor hjelp for oss hvis vi får oversikten registrert på denne malen:

Mal Styreoversikter

Er det problemer med å bruke malen, kan opplysningene sendes over på annet vis. Ved å åpne det vedlagt pdf-formatet - så ser du hvilke opplysninger vi er ute etter:

Mal Styreoversikter pdf

Opplysningene sendes denne mailadressen

Husk å gi beskjed hvis opplysningene endrer seg!

eZ publish™ copyright © 1999-2005 eZ systems as