Kontingent for spesialforeninger

En spesialforening betaler kr. 225,- pr. år for å være medlem i Norsk Akvarieforbund.

En spesialforening tar oftest for seg en bestemt fiskegruppe eller særinteresse.

De fleste medlemmene er også er med i en ordinær lokal akvarieklubb.

Ved medlemsskap i NAF får spesialforeningen:

  • Egen webside på NAF-weben - eller vi linker til ekstern side.

  • Tilgang til NAF's internsider

  • Tilsendes all informasjon fra NAF

  • Ett eksemplar av hvert Norsk Akvarieblad tilsendt

  • Delta i NAF-samarbeidet mellom klubbene og mot myndighetene

En spesialforeningen får ikke:

  • Delta i oppdrettskampanjen

  • Norsk Akvarieblad tilsendt hvert enkeltmedlem

eZ publish™ copyright © 1999-2005 eZ systems as