Betalinger og informasjon til NAF

Alle innbetalinger skjer til NAF's konto 0532 1584200

(IBAN: NO9505321584200   - BIC/Swift: DNBANOKKXXX)

Kontingent for spesialforeninger

En spesialforening betaler kr. 225,- pr. år for å være medlem i Norsk Akvarieforbund.

Oppstart av nye akvarieklubber

NAF har et opplegg med "Startpakker" til nye akvarieklubber

Annonsering i Norsk Akvarieblad og på NAF-weben

Praktisk informasjon til annonsørene finner du her:

Faktaark annonsering Norsk Akvarieblad 2016

Melding om nytt klubbstyre

Etter klubbenes generalforsamling/årsmøte skal oversikt over det nye styret sendes NAF.

Kontingent fra ordinære klubber og oppdatering adresseliste Norsk Akvarieblad

For medlemsklubbene er kontingenten nå satt ned til kr. 40,- pr medlem (enkeltmedlem eller familie med samme adresse) pr. år. Da er Norsk Akvarieblad kun inkludert som pdf-format! Klubben må utnevne er person som tar seg av distribusjon på mail til klubbens medlemmer,

Klubbmedlemmer kan fortsatt få tilsendt Norsk Akvarieblad i papirutgave ved at det betales kr. 60,- pr. år i tillegg for dette. Da sendes bladene direkte hjem til hvert medlem, innpakket i konvolutt. Klubbene må da sende inn lister over hvilke personer som skal ha papirutgaven.

eZ publish™ copyright © 1999-2005 eZ systems as