Saltvattensakvariet

Guiden för nybörjaren

Forfatter Daniel Knop

Oversatt til svensk av Jens Karlsson

ISBN 91-975907-1-1

Utgitt 2005 av Simontorp

 

Denne boken gir en grei førstehåndsinnføring i saltvannsakvaristikk. Den tar for seg de biologiske hovedprinsippene i saltvannsakvariet. Med enkel språkbruk loser den akvaristen gjennom de første stegene i oppsetting av akvariet og forklarer bruken av de tekniske hjelpemidlene.

 

Når det gjelder innsetting av levende organismer tar den kun for seg de koralldyrene og fiskene forfatteren tør å anbefale til en nybegynner. Dermed er det ingen lange uttømmende artslister. Likevel er det mye å velge mellom av' anemoner, muslinger, svamper, rørormer, reker, fisk og alger som blir fyldig omtalt.

 

Avslutningsvis tar den for seg saltvannsakvariets kjemi og det rutinemessige stellet etter oppsettingen.

 

Boken dekker nybegynnerens første erfaringer med hobbyen på en utmerket måte. Det er greit å lese dette på et nordisk språk som svensk. Forhåpentlig gir den mersmak til videre lesing, slik at det blir naturlig å kjøpe mer detaljert supplerende litteratur etter hvert.

 

                                                                     

eZ publish™ copyright © 1999-2005 eZ systems as