Norsk Akvarie- og Hagedamleksikon

Den hittil mest omfattende akvarieboken på norsk

Forfatter David Alderton

Fotograf Max Gibbs

Bearbeidet til norsk av Jan A. Stenløkk

ISBN 82-7822-268-1

Utgitt 2005 av Spektrum forlag

 

Dette må være den optimale julegaven til alle akvarieinteresserte – både nybegynneren og den erfarne vil ha svært godt utbytte av denne boken. 400 sider tettpakket med informasjon og gode illustrasjoner gjør sitt til at akvaristen stadig kan slå opp i den og finne ny inspirasjon og informasjon.

 

Boken er også enestående ved at den tar for seg alle sider av akvaristikk – fra tropisk ferskvann, hagedam og til saltvann, og alt på en svært fyldig måte. Hvert emne behandles først generelt, og deretter følger en leksikal del som tar for seg de forskjellige fiskeslektene for hver hobbygren, med presentasjon av en del av de vanligste artene for hver slekt. Dermed får leseren en detaljert oversikt som gjør det lettere å klassifisere også de artene som ikke er særskilt omtalt.

 

Sykdom og oppdrett blir behandlet for hvert hovedemne i boka. Marine virvelløse dyr, akvarieplanter og hagedamplanter er selvsagt også tatt med.

 

Her er det mye for en hver smak, i delikat design med store innholdsrike sider. Dette er det mest omfattende bokverket som er utgitt på norsk om hobbyen vår.

eZ publish™ copyright © 1999-2005 eZ systems as