Norsk Akvarieforbund

Fra 1. januar 2018 åpner NAFs nye nettsider:

Du finner dem under www.norskakvarieforbund.no  

De nye nettsidene er nå klare for at resultatene fra NAFs oppdretskampanje 2017 kan lastes inn av klubbenes oppdrettsansvarlige.

De gamle nettsidene vil også bestå minst 1/2 år til, inntil all nødvendig informasjon er lagt over på de nye sidene.

Norsk Akvarieforbund er et landsforbund drevet av landets organiserte akvarieklubber. Alt arbeid i forbundsregi drives på idealistisk og ubetalt basis av NAFs styremedlemmer og ulike arbeidsgrupper.

Norsk Akvarieforbund utgir Norsk Akvarieblad, som kommer med 4 nummer årlig og distribueres innpakket i konvolutt direkte til de fleste medlemmer av akvarieklubber tilsluttet NAF og en rekke løsabonnenter. Det sendes i tillegg ut i pdf-format til klubbene.

Norsk Akvarieforbund fronter akvariehobbyen utad, arbeider for opplysning om godt akvariehold, kontakt med myndighetene, de nordiske akvarieforbundene og zoobransjen.

Norsk Akvarieforbund er et serviceorgan for klubbene, oppdaterer klubbhåndboka med veiledning i klubbarbeid og tips til aktiviteter, og har salg av foredrag.

Norsk Akvarieforbund har oppdrettskampanje med diplomer i forskjellige valører, avengig av vanskelighetsgrad. Det kåres individuelle vinnere og vinnerklubb hvert år. Breddeoppdrett premierer individuelt oppdrett av forskjellige fiskegrupper og går over flere år. Det registreres norsk førstegangsoppdrett. Du må ikke være medlem i en akvarieklubb tilsluttet NAF for å få registrert Norsk førstegangsoppdrett.

Norsk Akvarieforbund har egen facebookside - søk på Norsk Akvarieforbund

Norsk Akvarieforbund hjelper nye akvarieklubber i gang. Vi tilbyr ”startpakker” for de som ønsker å starte nye klubber, samt generelt utdelingsmateriell.

eZ publish™ copyright © 1999-2005 eZ systems as