Logg inn 
 • Søk: • NAF / Klubber / Drammen / Generalforsamlinger / Årsberetning 2007  Right menu

  Akvaristiske Aktiviteter


  Årsberetning 2007

  Vedtatt på generalforsamlingen 17.01.2008

  Medlemmer:
  Medlemsmassen i 2007 var på 57 senior-, 4 junior- og 20 familiemedlemskap. En stor økning fra året før, som samlet hadde 64 medlemskap – mot samlet 81 dette året!

  Klubblokale:
  Drammen Akvarieklubb har eget klubbrom i Ungdommens hus. Dette brukes til Styre- og dugnadsmøter, samt oppbevaring av klubbens eiendeler, TV- og videoutstyr, bibliotek og arkivmateriale m.m.
  Medlemsmøtene har vært avholdt i leid lokale (eid av Drammen Jerns Musikkorps) tvers over gangen for klubbrommet.

  Vår framtid i Ungdommens hus er nå sikret, i det Drammen kommune har tatt over selve driftsansvaret for bygget. Vi har dessuten fått overta naborommet til det gamle klubbrommet vårt, etter at Drammen Fotoklubb har flyttet ut av Ungdommens hus. Dette rommet er vesentlig større enn det vi hadde fra før, og har også et eget stort rom med kjøkken. Vi har nå revet veggen mellom rommene slik at de blir et samlet stort klubblokale og klargjort for å ha møtene der fra og med år 2008.

  Det har vært gjort en del dugnad og oppussing av det nye rommet i høst. Vi har vært så heldige at Lothe AS har sponset oss med maling. Fortsatt gjenstår en del oppussingsarbeid som vil bli tatt etter hvert.

  Fra 2007 er leieutgiftene og strømutgiftene i Ungdommens hus generelt øket. På den andre siden er vi ikke lenger avhengig av å leie møtelokale, slik at dette vil kompensere noe av de økede utgiftene.

  Drammen Akvarieklubb har kjøpt møbler etc. etter fotoklubben for kr. 1.500,-. Vi har dessuten kjøpt inn akvariereoler med 30 akvarier og har ambisjoner om å lage et aktivt akvariemiljø i klubben etter hvert - spesielt med tilrettelagt for juniorer – og hyppigere møteaktivitet.

  Også Ungdommens Hus har vært pusset opp i 2007 – med utvendig maling av vegger og vinduer, og vesentlige pålagte branntekniske forbedringer innvendig. Rømningstrapp har vært kledd med gipsplater etc. . Det har vært noe utskifting av elektrisk anlegg og maling også innvendig. Arbeidet har vært gjort på dugnad av leietakerne, slik at vi har deltatt også her.

  Klubbmøter:
  10 medlemsmøter har vært arrangert. Program på møtene har vært foreningssaker, auksjon av fisk, planter m.m., utlodding og som oftest et videoforedrag, kåseri eller lignende. På desembermøtet var det gratis Pizza til alle frammøtte – ellers er det salg av kaffe, brus og pølser. Hovedaktivitetene har vært forsøkt avviklet temmelig raskt, slik at barnefamilier har kunnet få med seg det viktigste innen rimelig tid. Avslutningen av programmet har vært mer uformelle pratestunder for spesielt interesserte. Vi har også hatt gjestene foredragsholdere på noen møter.

  Hovedprogram på møtene har vært:
  11. januar - Generalforsamling
  1. februar – Arve Ottesen holdt foredraget ”Mitt liv med Killifisk”
  1. mars – DVD-framvisning og etterfølgende diskusjon
  12. april – DVD-framvisning
  3. mai – DVD-framvisning og akvarieprat
  7. juni – Akvarieprat
  6. september – Akvarieprat etter sommerferien + Jostein Lund presenterer ny butikk på Åssiden
  4. oktober – DVD-framvisning og akvarieprat
  1. november – Erfaringsutveksling – Stell av akvarier og vannskifte
  6. desember – ”julebord” med Pizzaservering

  Andre arrangementer:
  Lørdagstreff med foredrag/auksjon – ble arrangert 3. Mars
  • Jon Kåsa og Ronny Thomassen viste reiseforedrag fra Peru
  • Morten Ask fra Poecilia holdt foredrag om levendefødede tannkarper
  Busstur til Gøteborg – ble arrangert lørdag 17. mars med 29 deltakere
  Klubben har også en del iverige saltvannsakvarister og via disse god kontakt med Saltvannsforum.

  Norsk Akvarieforbunds landsmøte i Stavanger
  Vår representant på dette har vært Jan Rune Røed.

  Andre aktiviteter:
  Maratonauksjon ble arrangert lørdag 15. september 2007. 417 auksjonsobjekter for 34 selgere ble omsatt! Dette var en klar økning i forhold til fjoråret. Denne gangen hadde vi også saltvannsobjekter.
  Guppykonkurranse – ble arrangert på julemøtet med fire deltakere.

  Avlyste arrangementer:
  Hjemmekonkurransen ble avlyst grunnet dårlig påmelding.

  Andre tilbud:
  • Klubbavisa vår – Sjøhesten - har kommet ut med 10 nummer med farget omslag og nye forsidebilder for hvert nummer. Stofftilgangen inne i bladet kunne vært bedre, men uansett har klubbavisa kommet ut før hvert medlemsmøte med møteinnkalling og aktuelt stoff. Robin Martin har vært redaktør. Klubbavisa har blitt kopiert eksternt. Vår kopimaskin jobber for sent. Vi har nå fått en brukt stor kopimaskin gratis, men har ikke fått testet denne enda.. Robin og Jens har stått for trykking og bretting av Sjøhesten, av og til assistert av andre styremedlemmer.
  Norsk Akvarieblad – som vi får via Norsk Akvarieforbund, har kommer ut med 4 nummer pr. år. Bladet blir nå direktedistribuert fra NAF til medlemmene våre.
  Biblioteket vårt har ca 200 bøker for utlån, samt en del store oppslagsverk og en rekke tidsskrifter. Det har vært åpent for utlån på medlemsmøtene.
  Oppdrettskonkurransen har vært arrangert - med individuell utdeling av diplomer og oppsamling av oppdrettspoeng - etter 4 forskjellige vanskelighetsgrader. Den enkelte samler poeng for hver individuell art oppdrettet pr. år. Kåring av klubbens beste oppdrettere (junior- og senior) vil bli foretatt i begynnelsen av 2008. Klubbens samlede oppdrettspoeng inngår også i en konkurranse mellom alle klubber tilsluttet Norsk Akvarieforbund. Deltakelsen har gått noe ned i 2007 i forhold til 2006.
  • Internettsider. Klubbens gamle internettside – som nå finnes på www.home.no/dak/ har blitt ajourført. Vår offisielle internettsider er under NAF’s internettsider – under www.akvarieklubb.org. Her legger vi ut aktuell informasjon, program for hvert møte etc. Vi har også lagt ut noe på egne internsider for klubben, hvor kun klubbens medlemmer vil bli gitt tilgang. Dette arbeidet har ikke vært prioritert i år, da NAF nå bygger opp nye nettsider, og vi må legge over og bygge opp vårt stoff på nytt når disse legges ut offisielt.

  Organisasjonstilknytning:
  Drammen Akvarieklubb er medlem av Norsk Akvarieforbund – NAF.

  Representasjon:
  Per Rasmussen er med i styret for Ungdommens hus, og har deltatt på møter vedr. dette.
  Magnar Langeng har vært vår representant til møter i Ungdommens hus, hvor vi har klubbrommet vårt.
  Gro D. Lervik er sekretær og Jan Rune Røed styremedlem i Norsk Akvarieforbund.

  Styret i klubben har bestått av:
  Leder:              Per Rasmussen -   Drammen
  Nestleder:        Jan Rune Røed - Horten
  Sekretær:        Gyrid Steen - Drammen
  Kasserer:         Gro D. Lervik - Drammen
  Redaktør:         Robin F. Martin - Drammen
  Styremedlem:   Magnar Langeng - Lier
  Styremedlem:   Jens Petersen  - Drammen
  Varamedlem:    Roy Løvmyr  - Solbergmoen
  Varamedlem:    Erik S. Jonassen - Krokstadelva

  Styrets aktivitet:
  Det har vært holdt 10 styremøter samt 10 dugnadskvelder (noen ganger kombinert) med bretting/stifting av klubbavis. Styret har også vært de største bidragsyterne på dugnader – både på eget lokale og Ungdommens hus.

  Drammen 7. januar 2008.

  Per Rasmussen                        Gro D. Lervik
  Leder                                       kasserer (vikarierende. sekretær)