Logg inn 
 • Søk: • NAF / Klubber / Drammen / Generalforsamlinger / Årsberetning 2005  Right menu

  Akvaristiske Aktiviteter


  Årsberetning 2005

  Klubben har hatt et aktivt år i 2005.

  Medlemmer:

  Medlemsmassen i år 2005 var på 42 senior-, 6 junior- og 10 familiemedlemskap. En økning fra året før.

   

  Klubblokale:

  Drammen Akvarieklubb har eget klubbrom i Ungdommens hus. Dette brukes til Styre- og dugnadsmøter, samt oppbevaring av klubbens eiendeler, TV- og videoutstyr, bibliotek og arkivmateriale m.m.

  Medlemsmøtene har vært avholdt i annet lokale tvers over gangen for klubbrommet. Møterommet leier vi av Drammen Jerns Musikkorps.

  Vår framtid i Ungdommens hus er nå sikret. Bygget vil bli stående som et foreningssenter og drives av leieboerne. Men vi må regne med noe høyere driftsutgifter.

   

  Klubbmøter:

  10 medlemsmøter har vært arrangert. Program på møtene har vært foreningssaker, auksjon av fisk, planter m.m., utlodding og som oftest et videoforedrag, kåseri eller lignende. På desembermøtet var det gratis Pizza til alle frammøtte – ellers er det salg av kaffe, brus og pølser. Hovedaktivitetene har vært avviklet temmelig raskt, slik at barnefamilier har kunnet få med seg det viktigste innen rimelig tid. Avslutningen av programmet har vært mer uformelle pratestunder for spesielt interesserte. Vi har også hatt gjestene foredragsholdere på en del møter. Av hovedprogram på møtene har vi hatt:

  Februar – Pål Joranger fra Lillestrøm og Omegn Akvarieklubb pratet om akvariekjemi.

  Mars – Trine Sjåstad fra Centrum Zoo pratet om butikkken sin og generelt stell av fisk.

  Mars og April - prøvde vi oss litt med liming or reparasjon av akvarier

  Mai - Jan Peder Pedersen fra Ringerike akvarieklubb holdt foredrag om Regnbuefisk,

  Oktober – presentasjon av hjemmekonkurransen

  Desember – Tormod Ludvigsen fra Holmestrand Fotoklubb snakket om akvariefotografering.

   

  Andre arrangementer:

  Åpent hus – det har vært arrangert ekstra ”hjemme hos” – møte hos Jan Rune Røed i Horten.

  Levendfortur ble arrangert 5. juni – men med labert oppmøte.

  Busstur til Gøteborg – ble arrangert lørdag 12. mars med 30 deltakere

  Klubben har også en del iverige saltvannsakvarister som på mer uformell måte har annonsert møtene i Norsk Saltvannsforum via våre organer.

   

  Spesielle innkjøp og investeringer:

  T-skjorter med klubblogo er innkjøpt – nå har vi igjen store størrelser på lager til. jubileumåret 2006.

  Ny kopimaskin og en rimelig DVD-spiller har vært innkjøpt.

   

  Andre aktiviteter:

  • Maratonauksjon ble arrangert lørdag 17. september 2005. 426 auksjonsobjekter fra 27 selgere ble omsatt! Dette var en nedgang i forhold til fjoråret. Ulf Knutsen var auksjonarius.

  • Hjemmekonkurransen ble arrangert lørdag 23. april – med hjemmebedømming av akvarier i klassene, Junior selskapsakvarium, Senior selskapsakvarium, Spesialakvarium og Saltvannsakvarium

  Andre tilbud:

  • Klubbavisa vår – Sjøhesten har kommet ut med 10 nummer med farget omslag og nye forsidebilder for hvert nummer. Stofftilgangen inne i bladet kunne vært bedre, men uansett har klubbavisa kommet ut før hvert medlemsmøte med møteinnkalling og aktuelt stoff. Det er også satt i gang noen flere faste spalter. (Månedens fisk, månedens plante etc.) Robin Martin har vært redaktør. Klubbavisa har delvis blitt kopiert eksternt, men nå har vi anskaffet ny kopimaskin, slik at vi igjen er selvhjulpne med kopieringen. Robin og Jens Petersen har stått for denne.

  • Norsk Akvarieblad – som vi får via Norsk Akvarieforbund, har kommer ut med 4 nummer pr. år. Nr. 4-2005 er på vei ut nå. Fra og med nummer 3-2005 har bladet blitt direktedistribuert av NAF til medlemmene våre.

  • Biblioteket vårt har nærmere 200 bøker for utlån, samt en del store oppslagsverk og en rekke tidsskrifter. Det har vært åpent for utlån på hvert medlemsmøte.

  • Oppdrettskonkurransen har vært arrangert - med individuell utdeling av diplomer og oppsamling av oppdrettspoeng - etter 4 forskjellige vanskelighetsgrader. Den enkelte samler poeng for hver individuell art oppdrettet pr. år. Kåring av klubbens beste oppdrettere (junior- og senior) vil bli foretatt i begynnelsen av 2006..                                              Klubbens samlede oppdrettspoeng inngår også i en konkurranse mellom alle klubber tilsluttet Norsk Akvarieforbund. Vi ble nr. 2 i denne konkurransen for 2004 med 163 poeng – ”bare” 520 poeng mindre enn vinnerklubben Jæren AK.

  • Internettsider. Klubbens gamle internettside – som nå finnes på www.home.no/dak/  har kun vært korrigert med vitale opplysninger. Vår offisielle internettsider er nå flyttet til NAF’s internettsider – under akvarieklubb.org

   

   

  Organisasjonstilknytning:

  Drammen Akvarieklubb er medlem av Norsk Akvarieforbund – NAF.

  Vår klubb er tildelt NAF’s landsmøtearrangementet 2006, som vil bli kombinert med  feiring av klubbens 50. års jubileum.

   

  Representasjon:

  Per Rasmussen er med i styret for ungdommens hus.

  Jens Petersen har vært vår representant til møter i Ungdommens hus, hvor vi har klubbrommet vårt.

  Gro D. Lervik er sekretær i Norsk Akvarieforbund.

   

  Styret i klubben har bestått av:

  Leder:                          Per Rasmussen            Drammen

  Nestleder:                    Ove Andre Nyborg                 Sande

  Sekretær:                     Gro D. Lervik                          Drammen

  Kasserer:                     Ola Bakken                             Tranby

  Redaktør:                    Robin F. Martin                       Drammen

  Styremedlem:               Magnar Langeng                      Lier

  Styremedlem:               Jens Petersen                           Drammen

  Varamedlem:               Jan Rune Røed            Horten

  Varamedlem:               Erik S. Jonassen                      Krokstadelva  

   

  Styrets aktivitet:

  Det har vært holdt 9 styremøter samt 10 dugnadskvelder med bretting/stifting av klubbavis.

   

  Drammen 12. januar 2006.

   

   

  Per Rasmussen  (leder)                                                        

  Gro D. Lervik (sekretær)