Logg inn 
 • Søk: • NAF / Artikler / Diverse / Legionella og akvarium  Right menu

  Akvaristiske Aktiviteter


  Legionella og akvarium

  Fra å være en ukjent sykdom for folk flest, er Legionella plutselig blitt noe alle har hørt om. Smitten kommer som kjent fra vannlevende bakterier som har spesielt gunstige forhold i kjøletårn og dårlige varmtvannsbeholdere.

  Men hva med akvarium? Kan det være en fare for smitte av legionella fra akvariet?

  Legionella-bakteriene finnes overalt ferskvann, også i akvarievannet. Bakteriene lever på en biofilm, et tynt lag dannet av bakterier og organisk materiale på overflater av vannrør, kjøletårn og sikkert også på akvarieglasset. Men dette er i utgangspunktet helt ufarlig. En sterk oppvekst av Legionella forutsetter stillestående vann og en vanntemperatur på 25 - 50 grader, helst rundt 35 grader. Det er dermed noe varmere enn det vi har i akvariene.

  Tenker vi på et kjøletårn som et gigantisk dråpefilter, skjønner vi at det er betydelig mer volum og muligheter for bakterievekst enn i et akvarium. Videre forutsetter smitte til mennesker at vannet blir forstøvet og pustes inn. Det er derfor sjelden at alle disse faktorene er til stede samtidig, men i boblebad og fra kjøletårn er det ideelle forhold hvor dette kan skje. Et dekkglass på akvariet reduserer betydelig sjansen for at forstøvet vann kommer ut i rommet, for eksempel fra bobler dannet av luftsteinen. Våre akvarium er vel også stort sett temmelig rene, uten råtnende planter og føderester som kan danner grobunn for betydelig bakterievekst. Og enda mer viktig er å huske at det er sjeldent at Legionella forårsaker sykdom selv om vi får bakterien i oss. Det er da spesielt gamle mennesker som dør, da de har svakere forsvar mot infeksjoner.

  Det er ett kjent tilfelle fra det nye offentlige akvariet i Melbourne, Australia. Her ble 100 mennesker smittet av legionella, noe som var det største utbruddet som var kjent i landet. To mennesker døde, begge rundt 80 år gamle. Smitten kom fra akvariets kjøletårn (underlig nok må de kjøle ned vannet, og ikke varme det opp som oss her i nord…). Men det er jo mer indirekte koblet til sleve akvariet.

  Så det er ingen grunn til å miste nattesøvnen med tanke på legionellasmitte fra akvarium. Teoretisk er det nok en sjanse, men den er nok ikke stor sammenliknet med andre smittekilder vi omgir oss med til daglig.

  Jan Stenløkk - Jæren akvarieklubb